"Genom att vara lyhörd för hästens behov går det att hjälpa
nästan vilken häst som helst till bättre hälsa och roligare samvaro
i tränings- och tävlingssammmanhang" / Bea Magnusson

Vill du arrangera Beas kurser/föreläsningar?

Detta behövs för att genomföra en dagkurs:

  • 2-3 tålmodiga hästar som kan agera läromästare under dagen.
  •  Tillgång til lokal för 10 personer att sitta ner och skriva.
  • Gärna tillgång till DVD spelare o tv (men inget krav)
  •  Gärna tillgång till ridhus (men inget krav)
  •  Det skall på kursstället finnas fika  att tillgå för deltagarna till självkostnadspris och möjlighet att värma medhavd mat.

 Beas arvode är 1300.- per person (minst 8 st /kurstillfälle) Bilersättning tillkommer vid längre resor än 10 mil.

Detta behövs för att genomföra en föreläsning på 4 timmar:

  • Ridhus
  • 2 hästar som vill agera läromästare

Beas arvode för en föreläsning är  5000 kr plus moms.oavsett antal deltagare.

 

Kursarrangör erhåller kursen/föreläsningen kostnadsfritt.

 

 

På kunds förfrågan har en form av kurs kommit till :)

Föreläsning /praktisk i ditt stall eller på din ridskola

 

10 st hästägare eller skötare och max 10 st hästar visas, vi går igenom hästarna och pratar om

     svagheter och styrkor hos dom olika hästarna  "Vad kan du göra för att denna häst ska må bättre"

              Jag visar och berättar hur jag ser på muskelspänningar och ojämnheter i hästen samt ger tips om hur du

             själv kan göra i den vardagliga skötseln. 

Investrering 500:- /per person ev tillkommer bilersättning föreläsningen håller på ca 4-5 timmar                                                                                                  

 

Välkommen att kontakta Bea direkt  för bokning på din ort:

Telefon:  070-8105312             E-post:  horsepower.bea@telia.com